การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confernce

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confernce ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วนจากเลขาธิการ กพฐ. (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) และเตรียมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confernceฯ ในวันที่ 22 ธ.ค.2560 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  ซึ่งสพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 22 ธ.ค.2560 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจติดตามและมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวโรงเรียนในพื้นที่สูง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจติดตามและมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวให้กับโรงเรียนในพื้นที่สูงตามโครงการพี่ช่วยน้องฯ ต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 ธ.ค.2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายอุดร บุบผามาลา ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจติดตามและมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราฎร์บำรุง)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจติดตาม และมอบผ้าห่มเสื้อกันหนาวให้กับโรงเรียนในพื้นที่สูงตามโครงการพี่ช่วยน้องฯต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายมานพ บุญทน ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร จ.ขอนแก่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สัญจรจังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจำกัดด้านการใช้ครู หรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้น การขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ณ

การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในสังกัด ในเรื่องการพิจารณาจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ,การพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้แก่โรงเรียน และพิจารณาทุนการศึกษา ในวันที่ 19 ธ.ค.2560 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed