ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงพระธาตุมิ่งเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานน้ำสรง พระธาตุมิ่งเมือง เจติยสถานกลางเมืองแพร่ วันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.59 โดยนางศุภมาศ สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีฯ ณ พระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเมือง จังหวัดแพร่

ดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์จันทบุรี เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ ดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และกระบวนการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีนางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายนายเชษฐา สยนานนท์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้พบปะคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายทักษะฯ ณ โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฎบำรุง) สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู จ.แพร่

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2559 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 2 สพม.เขต 37 และคณะครูจากทั้ง 3 เขต จำนวน 1,000 คน เข้ารับชมรับฟังรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล โดยถ่ายทอดสดทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV และทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

ตรวจความพร้อม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะตรวจสอบความพร้อมของระบบ และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของสถานที่จัดงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 พ.ค. 59 ณ หอประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี น.ส.สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน

ประชุม กศจ.ครั้งที่ 3/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed