โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

5 มีนาคม 2564 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ของจังหวัดแพร่  ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน สพม.แพร่,  สพป.แพร่ เขต 1 และ  สพป.แพร่ เขต 2  เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: