ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

28 กุมภาพันธ์ 2567  นายสัญญา  สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิ

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วย นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ,โรงเรียนอนุบาลแพร่ , โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน

ร่วมกิจกรรม Kick Off 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

24 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 และร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหา

เปิดบ้านวิชาการ (Open House) “เปิดโลกการศึกษา...พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)

23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “เปิดโลกการศึกษา...พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) อ.สอง จ.แพร่ โดยมีศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะค

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed