แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนนำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพชรเทพและน้ำสมุนไพรอัญชันมะนาวของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัท สร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตภาคเหนือ ถ่ายทำ VTR ของโครงการ บริษัทสร้างการดี

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ณ กาดสามวัยและศาลากลางจังหวัดแพร่

อบรมพัสดุ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

อ่านออกเขียนได้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสร้างนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

plcเครือข่ายเบญจมิตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประชุมทีมบริหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม2 สพป.แพร่ เขต 1

วันพระนารายณ์มหาราช

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนกา

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed