พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นที่ 23 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 รางวัลโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564 รางวัลครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ปี 2564 รางวัลการประกวดแข่ง

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

23 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 และกล่าวมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีพิธีเจริญสัมโมทนียกถา โดยเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ท่านพระครูพิบูลย์ พัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย และการบรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการปฏิบัติตนในยุคโควิค-19” โดยเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ทั

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยการดำเนินการของนายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแพร่ เพื่อเป็นการรณรงค์แ

การประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

​22 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน และ การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ

21  กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ “เดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด-19 แบบ Active Learning” ผ่านทาง OBEC Channel ถ่ายทอดสดจากหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer นักเรียน

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เข

จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย

20 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เราทำดีด้วยหัวใจ” สนองนโยบ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed