จัดให้บริการที่พักรถและน้ำดื่มหรับคณะครูและนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดให้บริการที่พักรถและน้ำดื่มหรับคณะครูและนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) จุดที่ 2 ปั๊ม ปตท.ร้องกวาง ฝั่งขาขึ้นจังหวัดน่าน จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

การประชุม(ร่าง) ทิศทางการจัดการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566-2570

2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม(ร่าง) ทิศทางการจัดการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566-2570ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุลรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

1 กุมภาพันธ์ 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ให้การต้อนรับนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ.

1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ. พร้อมด้วยคณะ ในการติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ณ ห้องประชุมสักทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566

1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมการวิเคราะห์ผลติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

31 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวิเคราะห์ผลติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกระดังงาสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

30 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายเกรียงไกร ทิศา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผู้แทนจาก สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เจ้าหน้าที่ ธกส.แพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed