เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน (BIGDATA.DL) เขตจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด 14 เขตพื้นที่การศึกษา

13 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ และนางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน (BIGDATA.DL) เขตจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด 14 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ เลย แพร่ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ในการประชุมชี้แจงระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom Meeting ณ ห

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ และนางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และตรวจเยี่ยม “สุขาดี มีความสุข”

11 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และตรวจเยี่ยม “สุขาดี มีความสุข” โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ รร.บ้านแม่ลัว (วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) รร.บ้านนาคูหา และ รร.บ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา) และรร.บ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางกา

พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

11 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจสอบความเรียบร้อย พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ. แพร่

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ และคณะ เข้าติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

9 พฤษภาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางธิดา โพธิกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวรัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ และคณะ เข้าติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา และการคัดเลือกเพื่อบรรจ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ และคณะ เข้าติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

9 พฤษภาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางธิดา โพธิกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวรัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ และคณะ เข้าติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา และการคัดเลือกเพื่อบรรจ

การประชุมการพัฒนาการเขียน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

9 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาการเขียน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed