การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566

24 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

 

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

24 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566 ประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่

24 พฤษภาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่ายยมเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ และโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน

ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ อปท.

การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

23 พฤษภาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะวีวิต ประจำปี 2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการคัดเลือก

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

22 พฤษภาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนายวรเมธ อุ่นใจ ผอ.ร.ร.บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) และนายพัชร เกียรติวาณิช ผอ.ร.ร.วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ร่วมเป็นกรรมการ

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากสถาบันพัฒนาคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

 20 พฤษภาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากสถาบันพัฒนาคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยคณะครู ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล จำนวน 71 คน และคณะครู ร.ร.อนุบาลแพร่ จำนวน 20 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed