รับข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3

8 มีนาคม 2564 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นายภาณุวงศ์ ชัยวร นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับมอบข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำไปจัดเก็บในห้องมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

รูปภาพ: