ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ปิดกีฬา

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงซึ่ง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างภูมิภาค นักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ปชส.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สพป.แพร่ เขต 1 กับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพและการเขียนบทความและข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมา

ทำบุญตักบาตร/ถวายพระพร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต1ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณกาดสามวัย อ.เมือง จ.แพร่ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณกาดสามวัย อ.เมือง จ.แพร่

แข่งขันภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 English Competition 2017 ณ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงการแข่งขัน และมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศ์ เป็นเจ้าของโครงการ

ประชุมแผน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพท้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร/แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และเคารพสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.เพชรบุรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนนำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพชรเทพและน้ำสมุนไพรอัญชันมะนาวของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัท สร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตภาคเหนือ ถ่ายทำ VTR ของโครงการ บริษัทสร้างการดี

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ณ กาดสามวัยและศาลากลางจังหวัดแพร่

อบรมพัสดุ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน