ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ครั้งที่ 1/2567

28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

28 กุมภาพันธ์ 2567  นายสัญญา  สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิ

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วย นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ,โรงเรียนอนุบาลแพร่ , โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน

ร่วมกิจกรรม Kick Off 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กิจกรรมทำบุญตักบาตร สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

24 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 และร่วมพิธีถวายราชสดุดีและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหา

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

22 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2567

22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “ผานางคอยเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ครั้งที่ 1 พ.ศ.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน