ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

19 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา, นางปนัดดา อุทัศน์, นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT, นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ และนางสาวรัชนีพร อินโตนด พนักงานราชการ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ สำนักเทพจันทรคุปต์ บ้านหัวทุ่ง ตำบลสวนเขื่อน อำเภ

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Zoom Meetting) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้จังหวัดแพร่

18 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Zoom Meetting) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้จังหวัดแพร่ (สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 และสพปงแพร่ เขต 2) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา

การประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567

18 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ร่วมปลูกต้นไม้ที่ได้รับจากโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

17 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมปลูกต้นไม้ที่ได้รับจากโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่17 มิ.ย.67 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ร.ร.บ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้รับการต้อนรับจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

การประชุมการคัดเลือกและตัดสินผลงานวิธีปฏิบัติที่เปิ็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning)

17 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกและตัดสินผลงานวิธีปฏิบัติที่เปิ็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning) สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ

มหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่)

14 มิถุนายน 2567 สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมด้วย สพป.แพร่ เขต 2 สพม.แพร่ จัดมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางสาวโชติมา หนูพริก รอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เขี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายส

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2567

13 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายสัญญา สิทธิเสนา, นางปนัดดา อุทัศน์, นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้จังหวัดแพร่ (สพม.แพร่,สพป.แพร่ เขต 1,และ สพป.แพร่ เขต 2) ครั้งที่ 1/2567

12 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้จังหวัดแพร่ (สพม.แพร่,สพป.แพร่ เขต 1,และ สพป.แพร่ เขต 2) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ในการเตรียมงานการประชุม “สพฐ.

นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

11 มิถุนายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกัลย์ณภัส ถุงคำ นางสุธิดา โสภารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน รร.บ้านแม่แรม และร.ร ชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายผานางคอย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศึกษา และไ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน