ตรวจห้องมั่นคง

8 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องมั่นคง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยจะดำเนินการสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

รูปภาพ: