ประกาศรายชื่อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ดาวน์โหลด