เอกสารสำนักงาน

ประกาศรายชื่อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ดาวน์โหลด

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พุทธศักราช 2566

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สพป.แพร่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เอกสารดาวน์โหลด

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)
เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ส. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ส. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
เอกสารดาวน์โหลด

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
เอกสารดาวน์โหลด

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน