ค่ายวิทย์สัมพันธ์

6 มีนาคม 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ครอบครัวนักคิด ค่ายวิทย์ฯ สัมพันธ์" ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง แลครูผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ลุ่มน้ำยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ นางญาณิน สีตนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: