ประเมิน รอง ผอ.สพป.

9 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล และ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  โดยมี นายสมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน

รูปภาพ: