ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีณ วัดเวียงตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลว

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพ

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

4 ธันวาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) โดยมี นายเมทวินทร์ อินต๊ถะจวง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์, นายพิชญุตม์ คงทอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ), นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

อบรม สัมมนา ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคเหนือ

3 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนา ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด 18 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2566 โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร

บริหารอัตรากำลังสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

1 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

บุคลากร สพม.น่าน ศึกษาดูงาน

1 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญ สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ให้การต้อนรับ นางโสภา ชวนวัน รอง ผอ.สพม.น่าน และคณะ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed