การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ม่วนอัก ม่วนใจ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ" ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

วางแผนการถ่ายทำวิดีทัศน์ หัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดิน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม วางแผนการถ่ายทำวิดีทัศน์ หัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดิน ร่วมกับ นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค นายชำนาญ แปงเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ถ่ายทำวิดีทัศน์ประวัติศาสตร์ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดิน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ถ่ายทำวิดีทัศน์ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 5 เสวนา หัวข้อ โรงเรียน ชุมชน ประวัติศาสตร์ : หัวใจสำคัญของการสร้างพลังรักแผ่นดิน ร่วมกับ นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชำนาญ แปงเขียว ผอ.โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายเอกชัย พระสันต์ ICT Talent โรงเรีย

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และการติดตามตรวจสอบคุรภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมก

ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

22 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 15 (ความปลอดภัยโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) ผ่านโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed