คุรุสภา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมลูกจ้าง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ในการส่งเสริมด้านการทำงาน ระบบงานและความสะอาดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ประชุมผู้บริหารเขตฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

จัดเก็บข้อมูล

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ  ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ประชุมชี้แจงระบบจัดเก็บข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา school MIS สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

การแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน"มินิวอลเลย์บอล"

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน"มินิวอลเลย์บอล" ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก กล่าวรายงาน  คณะเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่.เขต๑ คณะผู้ตัดสินกีฬาจังหวัดแพร่ร่วมตัดสินชี้ขาดการตัดสินและให้การต้อนรับ

มอบอุปกรณ์กีฬา

นายสานิตย์  สุขโข   ผอ.รร.บ้านนาแหลม และคณะครู รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นายมังกร บุตรชา ผญบ..หมู่ ๒ นายสมฤทธิ์ สุขมี ผญบ.หมู่ ๓ นาง บรรจง หมั่นงาน ผญบ.หมู่ ๖  ตำบลทุ่งกวาว  ร.ร.บ้านนาแหลม เพื่อ ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

ประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ เป็นประธานการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องสักทอง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed