มอบช่อดอกไม้ให้การต้อนรับ ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 และคณะ มอบช่อดอกไม้ให้การต้อนรับ ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้เดินทางมาถึงบ้านพักประจำตำแหน่งบริเวณด้านข้างคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

60 ปี ความดี ความภาคภูมิใจ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานและมอบของที่ระลึกในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของครู ผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด สพป.แพร่เขต 1  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เขต 1  วันที่ 29 กันยายน 2559

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ว่าฯ แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกแด่ ท่านพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และท่านชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

การประชุมเชิงสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมีพิธีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 26 กันยายน 2559

ประชุมกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้

ประชุมกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อสอบของสำนักทดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่เขต 1

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

19 ก.ย.59 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ นำเสนอผลงานและให้การต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการแบบปกติและตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ผู้ตรวจฯ เยี่ยม รร.บ้านปง

19 ก.ย.59 นายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.รร.บ้านปง นำเสนอและให้การต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ร่วมต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed