ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 2

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวดง สพป.แพร่ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดแพร่ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสูงเม่น จำนวน 12 โรง  ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก  ผอ.โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

รูปภาพ: