บริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

22 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเรียนรวมในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา  โดยมี ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวสุนทรียา กำกอบ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: