ลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจังหวัดแพร่

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดแพร่ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(วังหลวง) โรงเรียนบ้านย่านยาว โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด โรงเรียนบ้านแม่คำมี โรงเรียนตำหนักธรรม และโรงเรียนบ้านสะเลียม ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

 

รูปภาพ: