ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพชุมชน

2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายยมเหนือ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการคณะบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียน Stan Alone ของ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: