ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

BBL เบญจมิตร

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธุ์ เป็นประธานเครือข่าย

น้ำโค้งปลูกต้นไม้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน  ได้รับการสนับสนุน กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่

ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายสุกิจ  ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑  มอบทุนการศึกษา “เอื้อ- นุ่มนวล  เอื้ออภิญญกุล” ร่วมกับคุณณัฐพัสนัย คุณกิตติพันธ์  เอื้ออภิญญกุล  และผู้มีเกียรติ  ให้แก่โรงเรียนบ้านสุพรรณ  รร.วัดน้ำโค้งและ รร.บ้านในเวียง จำนวน 53 ทุน เป็นเงินจำนวน ๓๔,๓๐๐บาท  ณ ศาลาอนุสรณ์ พ่อเอื้อ เอื้ออภิญญกุล โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 

พลิกโฉมโรงเรียน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ บ้านศรีบุญเรือง บ้านลอง บ้านดอนแก้วและวัดร่องเย็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสอง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ กล่าวรายงาน

อบรมธรรมะ

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.โรงเรียนแม่ยางตาล-บ้านหนองเจริญ และคณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะ ในโครงการเด็กดีด้วยคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย.58

เปิด BBL มิ่งเมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายดิเรก ฉันทา ประธานเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง กล่าวรายงาน

ปิด BBL

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" เครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ติดตามแพร่๑โมเดล

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประธานการประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มค่าแพร่ ๑ โมเดล พร้อมด้วย น.ส.สมจิตร เอื้ออรุณ และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มค่าแพร่ ๑ โมเดล รร.บ้านวังหงส์ และ รร.วัดเมธังกราวาสฯ ซึ่งมี นายศรีพจน์ เชียงวงค์ ผอ.รร.บ้านวังหงส์ และ นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาสฯ และคณะครูให้การต้อนรับ

พลิกโฉม ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการขยายผลอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉม ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี" ผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ และกลุ่มพลังใหม่ จำนวน ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ โดยมี นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่หล่าย กล่าวรายงาน

ผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียน

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังหลวงและคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมห้องเรียนลูกหลาน ในการปกครอง เพื่อความเข้าใจและพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น 

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน