BBL เบญจมิตร

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธุ์ เป็นประธานเครือข่าย

รูปภาพ: