แม่ยางตาลไหว้ครู

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.โรงเรียนแม่ยางตาล-บ้านหนองเจริญ และคณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ที่เคยสั่งสอนมา  

รูปภาพ: