น้ำโค้งปลูกต้นไม้

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง  คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกัน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน  ได้รับการสนับสนุน กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่

รูปภาพ: