ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายสุกิจ  ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑  มอบทุนการศึกษา “เอื้อ- นุ่มนวล  เอื้ออภิญญกุล” ร่วมกับคุณณัฐพัสนัย คุณกิตติพันธ์  เอื้ออภิญญกุล  และผู้มีเกียรติ  ให้แก่โรงเรียนบ้านสุพรรณ  รร.วัดน้ำโค้งและ รร.บ้านในเวียง จำนวน 53 ทุน เป็นเงินจำนวน ๓๔,๓๐๐บาท  ณ ศาลาอนุสรณ์ พ่อเอื้อ เอื้ออภิญญกุล โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 

รูปภาพ: