น้อมจิตบูชาครู

นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ และคณะครู รร.อนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที ณ อาคารอนเกประสงค์ รร.อนุบาลแพร่

รูปภาพ: