อบรมธรรมะ

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.โรงเรียนแม่ยางตาล-บ้านหนองเจริญ และคณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะ ในโครงการเด็กดีด้วยคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย.58

รูปภาพ: