นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครู รร.บ้านคุ้ม ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามนโยบายการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และจุดเน้น ๑๐ ประการของ สพฐ.

รูปภาพ: