ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นิเทศโรงเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านท่าวะ บ้านนาหลวง บ้านดอนชัย และบ้านป่าเลา โดยได้เยี่ยมนักเรียนในทุกชั้นเรียน เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม และให้เด็กอ่านออกเขียนได้ให้ได้ 100% โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

เปิดงานวันวิชาการ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงาน ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.รร.และคณะครู รร.เจริญราษฎร์

รับฟังความคิดเห็นกรณี รร.ควบรวม

นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองแขม กับโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมฯ โดยมี นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผอ.รร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

ติดตามโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์และคณะ ออกติดตามการเตรียมความพร้อมของรองรับการติดตามจาก สพฐ.ร.ร.ดีใกล้บ้าน (ร.ร.แม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านสวนเขื่อนและโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมสัมมนา ผอ.เขต / รองผอ.เขต ทั่วประเทศ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 11-13 กันยายน 2559 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

อบรมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ณ โรงเรียนแม่ยางตาล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเบญจมิตรทุกคน และคณะครูโรงเรียนแม่ยางตาลร่วมในพิธีเปิด และมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

24 มิ.ย.59 นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.และคณะครูู รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ชัยนันท์ รอง สวป.สภ.ร้องกวาง ให้เกียรติเป็นประธาน

หยุดวงจรชีวิตยุงลาย

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เดินรณรงค์หยุดวงจรชีวิตยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นักเรียนบ้านในเวียงซ้อมแผนอัคคีภัย

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.รร.บ้านในเวียง และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การซักซ้อมอพยพหนีภัยจากอัคคีภัย รวมถึงการให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียน ้เนื่องจากปัจจุบันภัยที่เกิดจากอัคคีภัยนับเป็นภัยที่อันตรายและเกิดความสญเสียเป็นอย่างมากและมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเ

ร่วมพิธีงานวันจักรี

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ หอประชุมกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน