เปิดงานวันวิชาการ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงาน ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.รร.และคณะครู รร.เจริญราษฎร์

รูปภาพ: