รับฟังความคิดเห็นกรณี รร.ควบรวม

นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านหนองแขม กับโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมฯ โดยมี นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผอ.รร. และคณะครู ให้การต้อนรับ

รูปภาพ: