ประชุมสัมมนา ผอ.เขต / รองผอ.เขต ทั่วประเทศ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 11-13 กันยายน 2559 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รูปภาพ: