ห้องเรียนคุณภาพ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 นิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพและการเตรียมพร้อมการสอบ O-net ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง พร้อมให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ แบบ Lesson study โดยจัดกะบวนการแบบ Ole โดยมี นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: