ติดตามโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์และคณะ ออกติดตามการเตรียมความพร้อมของรองรับการติดตามจาก สพฐ.ร.ร.ดีใกล้บ้าน (ร.ร.แม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านสวนเขื่อนและโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: