นิเทศโรงเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านท่าวะ บ้านนาหลวง บ้านดอนชัย และบ้านป่าเลา โดยได้เยี่ยมนักเรียนในทุกชั้นเรียน เน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเตรียมการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม และให้เด็กอ่านออกเขียนได้ให้ได้ 100% โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: