อบรมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ณ โรงเรียนแม่ยางตาล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเบญจมิตรทุกคน และคณะครูโรงเรียนแม่ยางตาลร่วมในพิธีเปิด และมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

รูปภาพ: