ยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จัดกิจกรรมยุวชนพิทักษ์รักสายน้ำ(นักสืบสายน้ำจิ๋ว) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ณ แม่น้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

รูปภาพ: