อนุบาลแพร่มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลแพร่ มอบเงินที่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เป็นเงินจำนวน 16,237 บาท โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้น นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้บริจาคเงินอีกจำนวน 2,000 บาท และ นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้บริจาคเงินอีกจำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,237 บาท ซึ่ง สพป.แพร่ เขต 1 จะได้รวบรวมมอบให้ผู้ประสบความเดือดร้อนต่อไป และท่านผู้อำนวยการ กิตติพงศ์ ราชสิกข์ ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและบริจาคเงินในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ: