ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเบญจมิตร

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โลกแห่งการสื่อสาร เครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 
 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมิ่งเมือง

นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โลกแห่งการสื่อสาร เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ โรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ รร.ประชารัฐ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เข้าร่วมประชุม

สตผ.ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ นางบุญชู ชลัษเฐียร น.ส.กริษฐา เจริญเลิศ นางปณิชา นัยเพียร คณะติดตามจาก สตผ.ซึ่งมาติดตามการบริหารจัดการการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS โดยมี นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธี

ตักบาตรวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ พระสงฆ์ 85 รูป บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ 

ประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2559

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ประธาน กศจ.แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

หนังสือประวัติศาสตร์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะข้าราชการร่วมบันทึกภาพเพื่อบันทึกลงในหนังสืออนุสรณ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ (GMS) บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เปิดงานวันแม่แห่งชาติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง โดยมี นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธี

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน