ท้าพิสูจน์นักเรียนอ่านออก เขียนได้

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครูชมรมวิชาการภาษาไทย ดำเนินกิจกรรมท้าพิสูจน์การอ่าน การเขียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่เขต 1 ปีการศึกษา 2563

รูปภาพ: