ศึกษาดูงาน

3 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ให้การต้อนรับ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ รอง ผอ. และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: