ชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ สสวท.

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงเแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบ และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: