ประชุมสามเขต

5 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1, เขต 2 เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: