สอบสัมภาษณ์นักประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1 คน คือ นางสาวกชพรรณ บุญชัย นักประชาสัมพันธ์ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินละสินทรัพย์ และ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: