ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ อาหารเป็นพิษ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน

4 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โรคติดต่อ และภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมคือครูอนามัย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 สพม.แพร่ อบจ.แพร่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 121 คน โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้ที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม

รูปภาพ: