ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ตรวจเยี่ยมไกลกังวล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง ร.ร.วัดต้นไตร้ ร.ร.บ้านพันเชิง ร.ร.บ้านสวนเขื่อน

ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จาก นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิฯเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ สอบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น

ดาวเทียมทางไกล

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม โครงการศึกษาดาวเทียมทางไกล ไกลกังวลการรับส่งของโรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดห้วยหม้าย วัดแม่ทะ

ตรวจหน่วยเลือกตั้ง

นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ

ชมรมลูกจ้างประชุม

นายพินิจ  สุภาผล ประธานชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต ๑  ในการจัดตั้งชมรมและแต่งตั้งคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ณ เรือนพัก สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางแสงดาว สมบัตินันท์  พนักงานพิมพ์ดีด เป็นเลขานุการ

เปิดป้ายอาคารแม่แรม

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดป้ายอาคาร ร.ร.บ้านแม่แรมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ร.ร.บ้านแม่แรม มี นายสมบูรณ์  จงรักษ์ ผอ.ร.ร.กล่าวรายงาน

เตรียมการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

เปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ โดยมี นายธีระวิทย์  ภิญโญ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ กล่าวรายงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสน่  ศรีเทพ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง นายกสมาคมครูเอกชน จ.แพร่ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ ห้องประชุม สพม.๓๗

บ้านวิทยาศาสตร์น้อยกลุ่มฯสองฝั่ง

  นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี โดยมี นายโสภณ  สุธรรม ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน