ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 ในการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมให้แนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 

กำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จฯ ระยะที่ 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกกำกับ ติดตาม ภาพผลความสำเร็จ การบริหารจัดการศึกษาระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและสถานศึกษา ระยะที่ 2 พร้อมด้วย นายนคร  ถานะวุฒิพงศ์ ประธานอ.ก.ค.ศ., นายคมสัน กลั่นบุศย์ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, นายสถิตย์ ปลาลาศ อ.ก.ค.ศ.

พิจารณาจัดสรรงบประมาณของอบจ.แพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทองสอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559

สพป.แพร่ เขต 1 จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯครั้งที่ 3/2559 และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เลขานุการอ.ก.ค.ศ.ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สพฐ.ติดตามฯลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์

นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ประธานคณะติดตามประเมินผลฯ และคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ของสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้ได้ออกติดตามที่โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) และโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

พิจารณาย้ายธุรการโรงเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาย้ายธุรการโรงเรียนในสังกัดสพป.แพร่ เขต1 โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสอง สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณายกเลิกการเรียนรวม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาขอยกเลิกการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

รับเสด็จ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดป้ายอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ อ.เมืองแพร่ จ. แพร่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ทำบุญอาคารอเนกประสงค์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการทำบุญฉลองศาลาอเนกประสงค์ วัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

พิธีมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระราชบัณฑูรให้กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดจักรยานให้แก่นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยาน โดยมีนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้สพป.แพร่ เขต 1 เขต 2 และสพม.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน