นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิด เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับอนุญาตจาก สคบ.จงหวัดแพร่ ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Site ให้นักเรียนมาเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรียนแบบ On Line อยู่ที่บ้าน และมาเรียนแบบ On Site เนื่องจากที่บ้านขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี จำนวน 24 คน โรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้มาาตรการ DMHTT มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรรางวัลทรางคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.โรงเรียนอนุาลเทพสุนทรินทร์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: