การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับ นายกนก  อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: