ประชุมรับนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

ันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรk บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการาสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: