ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบอุบัติภัย

5 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพงศ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนวัดเหมืองค่า สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งประสบอุบัติภัยต้นไม้หักโค่น โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะมาช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง

รูปภาพ: