นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2546 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรรางวัลทรางคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่ นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการ โดยมี นางสาวมุกดา สะเอียบคง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ เป็นสักขีพยาน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนืออย่างดียิ่ง

รูปภาพ: