ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมลูกเสือ

28 มิ.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

คัดเลือกทุนธนาคารออมสิน

28 มิ.ย.59 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อชิงทุนการศึกษาของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเบญญพร โกสินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุม กตปน.

27 มิ.ย.59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2

โครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพปงแพร่ เขต 1 จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้

ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านแม่ทราย

คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์จาก สพฐ. นำโดย นายกวี เพ็งศรี ดร.อังคณา สุขเสวี และ ว่าที่ ร.ต.หญิงวีรพร แฉล้มเขตต์ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายมงคล พรมปาน ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

โครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะครูในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายกวี เพ็งศรี ประธานคณะติดตาม เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  ทั้งนี้มีคณะกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

อบรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด

นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดและจราจร ณ วัดกาญจนาราม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

การประชุม อกศจ.แพร่ ด้านวิทยฐานะ ครั้งที่1/2559

นายเกษม วิศวไพศาล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นประธานการประชุม อกศจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2559 ด้านวิทยฐานะและสิทธิ์ประโยชน์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2559

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน