วางแผนนิเทศทางไกล

9 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำแผนการนิเทศทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: