ฉีดวัคซีน

15 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ ชั้น 6 โรงพยาบาลแพร่ เป็นการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตนเองและสังคม

รูปภาพ: